ColdCold


रातजस्तै चकमन्न दिन भैदिए
दुःख जति एकै पल छिन भैदिए
सम्झौता र करारमा लेख्नै नपर्ने
घट्दै जाने आयुजस्तै रिन भैदिए !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *